Scoil Ghlas

Is féidir rogha de ghradaim ranga & teastas araon a bhronnadh ar pháistí nuair a éiríonn leo céim a chur i gcrích (Céim 1 – Céim 7 – A6) agus / nó iad uile a bronnadh orthu in éineacht le Teastas Scoile Glaise ar chríochnú na gcéimeanna uile.