Cóineartú

Dearadh ár dTeastais Chóineartaithe le bronnadh ar Pháistí is sine i ndiaidh dóibh torthaí agus tíolacthaí an Spioraid Naoimh a fháil. Is féidir ár dTeastais uile a phearsantú le hAinm na hEaglaise, leis an Dáta, & leis an gCeiliúraí mar atá siad le feiceáil sa sampla C61 thíos.